Wat houdt rechtshulp in?

Wat houdt rechtshulp in?

Rechtsregels zijn wetten en zorgen voor de rechtsorde namelijk de vesting en handhaving van het recht in de samenleving. Deze wetten leren hoe mensen zich correct moeten gedragen. Degene die het recht afdwingt is een rechter. Maar in de samenleving is er hulp nodig, wat niet de taak is van een rechter. Soms kan er heel wat misgaan in het leven met anderen om ons heen en onszelf. En dan moet een advocaat aan te pas komen. Er zijn verscheidene advocaten bureaus, die u rechtshulp kunnen bieden in rechtszaken, wanneer jouw rechten zijn geschonden. Denk maar aan het verhuren van een huis. Wat kan er niet misgaan? Alvorens een advocatenbureau te benaderen is het mogelijk u vooraf te oriënteren en ervaringen van andere klanten te bestuderen. Dat kan allemaal op ervaringensite.be. Rocket Lawyer is één van de advocatenbureaus, die u bij allerlei zaken rechtshulp kan bieden. Lees hier op onze pagina over de Rocket Lawyer ervaringen, die cliënten met u kunnen delen bij hun dienstverlening.

De advocatuur

De advocatuur is een roeping welke gebaseerd is op expertise in de wet en de toepassing ervan. Degenen die deze roeping nastreven vormen samen een groep van personen, die gekwalificeerd zijn om de wet in bepaalde rechtsgebieden uit te oefenen. Hieronder vallen 2 groepen met name de rechters en de advocaten. Rechters zitten gerechtelijke procedures voor alleen of als onderdeel van een panel van rechters. Zij leiden het proces onpartijdig en doorgaans in een openbare rechtbank. Zij hoort alle getuigen en elk ander bewijs dat door de advocaat van de desbetreffende zaak wordt aangevoerd en beoordeeld de geloofwaardigheid en argumenten van de partijen om hierna vervolgens een uitspraak in kwestie te doen op basis van hun interpretatie van de wet en hun eigenlijke persoonlijke oordeel. De advocaten bieden rechtshulp door het geven van juridisch advies aan u als individu, het opstellen van juridische documenten en het vertegenwoordigen van uw zaken in juridische onderhandelingen en gerechtelijke procedures, zoals rechtszaken. Dit wordt toegepast door de professionele diensten van de advocatuur. Deze diensten kunnen individueel of vanuit een bureau worden gegeven. De advocaat verdedigt uw fundamentele rechten. Ze kunnen zowel nationaal als internationaal voor uw rechten opkomen. Daarnaast kunnen ze onrechtmatige wetten en beleidsmaatregelen aanvechten. Ook kunnen advocaten helpen bij het schrijven van wetgeving, beleid en verdragen.

Hoe treedt de advocaat concreet voor u op?

Cliënten kunnen bij bureaus als diensten halen. De advocaten geven juridisch advies en vertegenwoordigen u in de rechtbanken. Ze behandelen zakelijke aangelegenheden, contracten, testamenten, overdrachten of erfenissen u rakende. Ze werken met alle soorten juridische kwesties. Zo zorgen zij voor voorbereidend werk van een zaak, onderzoek en advies. Advocaten kunnen bij verschillende kantoren in dienst zijn en neemt rechtstreeks contact op met u als cliënt en omgekeerd kan u ook rechtstreeks contact opnemen met de advocaat. Uiteindelijk kan gezegd worden dat een advocaat u kan helpen op allerlei gebieden in het leven. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om geschillen met buren, zoals het al dan niet kappen van een boom. Een advocaat kan u helpen bij een goede afhandeling wanneer u uw huis in bruikleen geeft. Als u uw huis verhuurd, kunt u hem best nodig hebben voor een vlekkeloos verloop van uw contract. Tot slot kan een advocaat u van dienst zijn bij de kleine kwesties, zoals last van de buren tot de grote kwesties zoals de beschuldiging van moord. Het is aanbevolen om een advocaat vanaf het begin van juridische geschillen/kwesties in te huren om erger te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *