solliciteren

Solliciteren

De wet zegt niets over de sollicitatiefase. De werknemer en de werkgever moeten zich houden aan “regels die in het maatschappelijk verkeer” gelden, dat wil zo veel zeggen dat ze zich moeten houden aan “wat gebruikelijk is”.

Sollicitatie procedure

Wat partijen in een sollicitatie procedure van elkaar kunnen verwachten staat nader uitgewerkt in de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid en de code van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP).

Wel geldt dat de potentiële werkgever alleen vragen stelt die van belang zijn voor het uitoefenen van de functie. De werknemer mag geen gegevens verzwijgen over diploma’s, arbeidsverleden en arbeidsongeschiktheid die van belang zijn voor het uitoefenen van de functie. Deze omstandigheden kunnen (later) aanleiding zijn tot ontslag.

Let op! Zijn er toezeggingen gedaan bij indiensttreding dat indien er sprake is van goed functioneren er na een half jaar loonsverhoging zou vinden e.d., zorg dan dat deze aanvullingen ofwel worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in een begeleidende brief worden gezet. Het is achteraf niet te bewijzen (en dus niet af te dwingen) dat zulke beloftes door de werkgever zijn gedaan wanneer deze niet op schrift zijn gezet.

Tip

De werkgever of degenen die namens de werkgever het sollicitatiegesprek voeren mag geen vragen stellen over handicaps, kinderen, kinderwens, zwangerschap, ras of land van herkomst, huwelijkse staat, seksuele voorkeur, geloof of politieke voorkeur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *