Schadevergoeding

Schadevergoeding

Hier vindt u meer informatie over het recht op schadevergoeding bij contractuele en wettelijke aansprakelijkheid. Diverse vragen worden beantwoord, zoals welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en hoe u schadevergoeding kunt eisen.

Wat is schadevergoeding?

Schadevergoeding is een tegenprestatie voor geleden schade. Als iemand schade heeft geleden door iets wat een ander heeft gedaan of nagelaten, kan diegene schadeloos gesteld worden door middel van een schadevergoeding. Dit kan in geld maar ook in natura.

Ontstaan van schade

Er zijn veel verschillende manieren waarop een ander aansprakelijk kan zijn voor het ontstaan van schade.

Verkeersongevallen

In het verkeer zijn er jaarlijks veel slachtoffers te betreuren. Een verkeersdeelnemer die een verkeersregel overtreedt, is gehouden de veroorzaakte schade te vergoeden. Hij is in die zin aansprakelijk voor het ongeval. Bij verkeersdeelnemers kan gedacht worden aan automobilisten, motorrijders, bromfietsers, fietsers en voetgangers. Voor sommige categorieën gelden afwijkende regelingen (zo worden fietsers en voetgangers beschermd, indien zij in botsing komen met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer).

Arbeidsongevallen / Beroepsziekten

Een werkgever dient er voor zorg te dragen dat de werknemer kan werken in een veilige werkomgeving.

Medische fouten

In de gezondheidszorg kunnen diverse fouten worden gemaakt. Een arts of ziekenhuis kan dan aansprakelijk zijn voor de ontstane schade.

Ongevallen door een gebrekkig opstal

Indien een opstal niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, is de bezitter van de opstal aansprakelijk voor een ongeval dat daaruit voortvloeit.

Ongevallen door dieren

De bezitter van een dier is aansprakelijk indien dit dier schade aanricht aan een derde. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een beet van een hond of een trap van een paard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *