Rechten en plichten van een werknemer:werkgever bij burn-out

Rechten en plichten van een werknemer/werkgever bij burn-out

Bij een burn-out zijn er verschillende juridische zaken die nader bekeken dienen te worden. Voordat iemand de diagnose burn-out krijgt, zijn er al wat dingen gaande. Iemand kan zich moeilijk concentreren of heeft last van vermoeidheid. Een juridisch kader wordt door een aantal wetten gevormd. Een van deze wetten is de Arbowet. Deze wet zegt dat de werkgever verantwoordelijk is voor een gezonde werkomgeving, en vermijding van situaties die tot ongelukken of ziekte kunnen leiden.

Een andere wet is de WvP, Wet Verbetering Poortwachter. De essentie wordt gevormd door de ‘procesregeling eerste en tweede ziektejaar’. Hierbij wordt het nemen van initiatief door een zieke werknemer door de wetgever aangemoedigd. Een andere wet is de WGBO – Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst en er is nog de ziektewet. Hier gaan we verder op in. De ziektewet zegt dat een werknemer zich ziek mag melden. Je hebt dan recht op ziektegeld. Het komt regelmatig voor dat mensen met een burn-out een tijdje thuis zitten. Zij melden zich dan ziek en dan? Een werkgever kan twijfelen aan de reden, daarom is het van belang dat de werknemer een goede diagnose heeft. Hiermee kun je aantonen dat je echt ziek bent en thuis zit en werkt aan je herstel.

burn out rechten en plichten

Indekken bij burn-out

Sommige werknemers nemen geen risico en willen zich indekken tegen een burn-out. Je kunt dan je diagnose sturen naar de afdeling ziektewet UWV, dan kun je een deskundigenoordeel UWV aanvragen, met in de bijlagen diagnosen en een verzoek. Vraag vervolgens pas een UWV deskundigen oordeel aan wanneer je al de nodige diagnoses hebt verzameld. Aan de hand daarvan krijg je een oordeel waar je mee naar je werk kunt. Soms neemt het teveel stress met zich mee en wil je alles uit handen geven of begeleiding bij alle zaken. Dit is mogelijk. Het kan namelijk ook zijn dat je er met je werkgever niet uit komt en dat je een advocaat nodig hebt die alles bekijkt. Vanaf dat moment zal diegene alle zaken overnemen en met je bespreken. Bij een burn-out moet je ervoor waken dat het niet erger gaat worden. Houd dus op tijd je rust en vraag echt hulp wanneer je er niet uit komt.

Ken je rechten en plichten

Zowel voor de werknemer, als voor de werkgever is het van belang om de rechten en plichten te kennen. Wanneer heb je een burn-out, wat kan een werkgever doen, wanneer kun je beter thuis blijven? Allemaal dingen die je vooraf goed moet weten voor jezelf. Een werkgever kan veel voor je doen als er sprake is van een burn-out, een werknemer dient het aan te geven dat hij een burn-out heeft of klachten, vervolgens kan er samen gekeken worden naar een ideale werksituatie. Alles blijven bespreken zorgt voor een goede balans, maar wanneer je er samen niet uitkomt, kun je beter hulp van buitenaf inschakelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *