huwelijk

Huwelijk

Het huwelijk is de meest voorkomende samenlevingsvorm. De rechten en plichten die de mensen hebben bij een huwelijk zijn vastgelegd in de wet.

Als u wilt trouwen moet u samen met uw partner aangifte doen van het huwelijk bij een ambtenaar van de burgerlijke stand (gemeente), hierbij moeten de nodige papieren worden overlegd en zijn kosten aan verbonden. Meer informatie over de procedure bij het huwelijk kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.

Rechten en plichten bij een huwelijk:

• de gehuwden wonen in principe samen
• beiden dragen bij in de kosten van de huishouding
• heeft slechts één partner inkomsten dan is die verplicht om de ander en eventuele kinderen te onderhouden
• beiden zijn verantwoordelijk voor huishoudelijke schulden

Schulden tijdens het huwelijk

Als een partner tijdens een huwelijk bijvoorbeeld een koop op afbetaling aangaat, zich garant stelt voor andermans schuld, de huur opzegt, de echtelijke woning wil verkopen of een hypotheek wil afsluiten moet de ander toestemming daarvoor geven.

Gemeenschap van goederen

Als u gaat trouwen dan valllen alle goederen in de gemeenschap. Dat betekent dat de spullen die u en uw partner nu hebben of later aanschaffen van u en uw partner zijn, met inbegrip van de schulden.

Let op! Hier bestaat wel een uitzondering op als iemand – via een testament – u iets schenkt of als u iets erft en de erflater/schenker heeft aangegeven dat de erfenis buiten de gemeenschap valt.

Tip
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd kunt u tijdens het huwelijk aangesproken worden voor de schulden die uw partner maakt. Het is raadzaam, als u bijvoorbeeld een eigen bedrijf heeft, om daarvoor huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Tip
U kunt het huwelijk in gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden

Als partners een huwelijk aangaan kunnen zij huwelijkse voorwaarden opstellen. Huwelijkse voorwaarden kunt u opstellen bij de notaris. Dit kan voor én tijdens het huwelijk. Om de voorwaarden tijdens het huwelijk te veranderen heeft u toestemming van de rechtbank nodig.

Voorbeelden van huwelijkse voorwaarden:

• volledig gescheiden vermogens (koude uitsluiting)
• beperkte gemeenschap van goederen (alles is gemeenschappelijk met uitzondering van erfenissen en schenkingen)
• afspraken om gespaarde inkomsten periodiek of bij het einde van het huwelijk te delen (verrekenbeding)

Let op! U kunt via huwelijkse voorwaarden niet afwijken van de regel om elkaar te onderhouden (de wederzijdse onderhoudsplicht).

Let op! Als uw partner failliet gaat en u bent onder huwelijkse voorwaarden getrouwd dan kunnen de schuldeisers aanspraak maken op uw spullen. Dit kan niet via huwelijkse voorwaarden worden uitgesloten.

Tip
Een verrekenbeding kan de financiële positie van u en uw partner beter maken.

Tip
Als u tijdens het huwelijk een huis erft en daar samenwoont, dan kan uw partner dat niet zonder uw toestemming verkopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *