News


rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering voor ZZP’ers

Welke juridische risico’s loopt u als ZZP’er? Naast financiële gevolgen, zijn juridische gevolgen uiteraard van belang voor uw onderneming. Een rechtsbijstandverzekering verzekert juridische hulp bij conflicten met werknemers, klanten of andere (zakelijke) partijen. Zo zijn er een aantal kosten gedekt: Geschillen bij contracten Geleden schade verhalen Arbeidsconflicten Geschillen met overheid Bent u als ZZP’er op zoek naar verzekeringen die het beste bij uw onderneming past. CHEAPP weet als geen ander dat u als ZZP’er verschillende risico’s loopt. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het [...]

Rechten en plichten van een werknemer:werkgever bij burn-out

Rechten en plichten van een werknemer/werkgever bij burn-out

Bij een burn-out zijn er verschillende juridische zaken die nader bekeken dienen te worden. Voordat iemand de diagnose burn-out krijgt, zijn er al wat dingen gaande. Iemand kan zich moeilijk concentreren of heeft last van vermoeidheid. Een juridisch kader wordt door een aantal wetten gevormd. Een van deze wetten is de Arbowet. Deze wet zegt dat de werkgever verantwoordelijk is voor een gezonde werkomgeving, en vermijding van situaties die tot ongelukken of ziekte kunnen leiden. Een andere wet is de [...]

Gefinancierde rechtshulp algemeen

Gefinancierde rechtshulp algemeen

Wat is gefinancierde rechtshulp? Gefinancierde rechtshulp is rechtsbijstand voor personen met een laag inkomen die een advocaat of andere rechtshulpverlener (bijvoorbeeld een mediator) nodig hebben. De organisatie van de gefinancierde rechtshulp ligt in handen van de Raad voor Rechtshulp. Deze Raad neemt ook de uiteindelijke beslissing of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Met gefinancierde rechtshulp betaalt u zelf een beperkte eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen. De overige kosten voor de werkzaamheden van de [...]

personen- en familierecht

Personen- en Familierecht

Als een huwelijk eindigt of een relatie wordt verbroken, moeten er verschillende afspraken gemaakt worden en allerlei dingen geregeld. De ene keer is dat gemakkelijker dan de andere. advocatenkantoorzoeken.nl helpt u de juiste stappen te nemen en de juiste zaken te regelen. Wij kunnen voor u onderstaande zaken regelen en tevens de mogelijk uit de scheiding voortkomende zaken als aanpassen omgangsregeling, wijziging ouderlijk gezag. Dit is de regel boven de lijst Scheiding Een scheiding van twee partners of zij nu getrouwd zijn [...]

beslissingen van de overheid

Beslissingen van de overheid

Wie of wat wordt beschouwd als overheid? Alle instanties die belast zijn met het openbaar gezag, zoals bijvoorbeeld de provincie, de gemeente, de belastingdienst e.d. Iedereen krijgt tijdens zijn leven te maken met beslissingen van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vergunningen of u een aanslag van de Belastingdienst. Het kan zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de overheid. In de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd wat u kunt doen als u het niet [...]

Schadevergoeding

Schadevergoeding

Hier vindt u meer informatie over het recht op schadevergoeding bij contractuele en wettelijke aansprakelijkheid. Diverse vragen worden beantwoord, zoals welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en hoe u schadevergoeding kunt eisen. Wat is schadevergoeding? Schadevergoeding is een tegenprestatie voor geleden schade. Als iemand schade heeft geleden door iets wat een ander heeft gedaan of nagelaten, kan diegene schadeloos gesteld worden door middel van een schadevergoeding. Dit kan in geld maar ook in natura. Ontstaan van schade Er zijn veel verschillende manieren [...]

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid bij schade. Als iemand buiten zijn schuld schade heeft geleden zal diegene die schade van iemand vergoed willen krijgen. Daarvoor is het nodig dat er iemand (de schuldige / veroorzaker) aansprakelijk is voor de schade. Contractuele en wettelijke aansprakelijkheid Wat is contractuele aansprakelijkheid? Wanneer een persoon afspraken niet nakomt uit een overeenkomst, kan diegene contractueel aansprakelijk zijn voor de schade die een andere contractspartij daardoor oploopt. Contractuele aansprakelijkheid komt dus voort uit de afspraken uit een contract of [...]

solliciteren

Solliciteren

De wet zegt niets over de sollicitatiefase. De werknemer en de werkgever moeten zich houden aan “regels die in het maatschappelijk verkeer” gelden, dat wil zo veel zeggen dat ze zich moeten houden aan “wat gebruikelijk is”. Sollicitatie procedure Wat partijen in een sollicitatie procedure van elkaar kunnen verwachten staat nader uitgewerkt in de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid en de code van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP). Wel geldt dat de potentiële werkgever alleen vragen stelt die van [...]