alimentatie

Alimentatie

Alimentatie is een financiële verplichting richting de voormalig huwelijkspartner en/of kinderen. => meer

Kinderalimentatie

Ouders die uit elkaar gaan, zullen de kosten van de kinderen moeten verdelen. Dat is een onderdeel van het ouderschapsplan. Aan de hand van ieders inkomen zal worden bepaald wie er welk bedrag moet betalen. De ouder die de meeste zorg heeft voor de kinderen, betaalt dat bedrag meestal vanzelf in natura. De andere ouder compenseert door betaling van kinderalimentatie. Er is geen wettelijke norm voor de hoogte van de alimentatie. Wel zijn voor het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie richtlijnen vastgesteld op basis waarvan een rechter oordeelt. Zo heeft het NIBUD uitgerekend hoeveel kinderen gemiddeld genomen kosten bij een bepaald gezinsinkomen en zijn deze berekeningen onderdeel geworden van de richtlijnen. De wet geeft ruimte om daarvan afwijkende afspraken te maken. Goed advies van iemand die de wet en richtlijnen kent en bovendien de specifieke omstandigheden kan inschatten, is van grote waarde.

Verandering van omstandigheden kan reden zijn om de kinderalimentatie naar boven of beneden bij te stellen. Zo kan het inkomen van een van de partijen substantieel zijn gewijzigd. Afspraken over kinderalimentatie kunnen in goed overleg door partijen samen worden gemaakt. Als partijen er niet uitkomen, kan een beslissing genomen worden door een procedure te voeren en de kwestie aan de rechter voor te leggen.

Partneralimentatie

Bij echtscheiding moeten tevens de inkomsten opnieuw worden verdeeld. Soms is er een verplichting tot het betalen van partneralimentatie van de ene ex-echtgenoot aan de andere. De wet bepaalt niet de hoogte van de alimentatie. Er zijn wel richtlijnen waar de rechter aan toetst. Binnen deze richtlijnen is er ruimte voor interpretatie en partijen kunnen afwijkende afspraken maken. Bijvoorbeeld als partneralimentatie een onderdeel is van meerdere afspraken over bijvoorbeeld de verkoop van de woning of verdeling van de schulden. In het algemeen gaat kinderalimentatie voor op partneralimentatie. In alle gevallen gaat kinderalimentatie voor op partneralimentatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *