Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid bij schade. Als iemand buiten zijn schuld schade heeft geleden zal diegene die schade van iemand vergoed willen krijgen. Daarvoor is het nodig dat er iemand (de schuldige / veroorzaker) aansprakelijk is voor de schade.

Contractuele en wettelijke aansprakelijkheid

Wat is contractuele aansprakelijkheid?

Wanneer een persoon afspraken niet nakomt uit een overeenkomst, kan diegene contractueel aansprakelijk zijn voor de schade die een andere contractspartij daardoor oploopt. Contractuele aansprakelijkheid komt dus voort uit de afspraken uit een contract of overeenkomst.

Wat is wettelijke aansprakelijkheid?

Wettelijke aansprakelijkheid kan ontstaan wanneer iemand schade toebrengt aan personen of goederen van anderen. Om wettelijk aansprakelijk te zijn moet een persoon schuld hebben aan het onzorgvuldig handelen waaruit de schade is voortgevloeid.

Wat is het verschil tussen wettelijke en contractuele aansprakelijkheid?

Wettelijke aansprakelijkheid kan ontstaan wanneer iemand schade toebrengt aan personen of goederen van anderen, terwijl contractuele aansprakelijkheid enkel kan ontstaan uit het niet nakomen van afspraken uit een contract of overeenkomst.

Wat is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?

Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de verzekerde indien diegene wettelijk aansprakelijk is voor bepaalde schade. De verzekering keert dan namens de verzekerde een schadevergoeding uit aan de benadeelde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *