Wat is EW-advocaten


EW-advocaten is een blog met allerlei verschillende tips en informatie op het gebied van recht. Hierbij kunt u denken aan arbeidsrecht, bestuursrecht, civiel recht, strafrecht, persoons & familierecht, vreemdelingenrecht, strafrecht etc.

Lees meer

Onze doelstellingen


Wij willen door deze website bezoekers informeren. Er gelden heel veel verschillende juridische regels waardoor het voor een burger lastig is om de juiste stappen te ondernemen bij een juridische zaak. Wij willen onze kennis op deze website delen zodat de bezoeker er slimmer door wordt.

Rechtsgebieden


Letselschade

Letselschade

Onder het begrip letselschade kunnen alle geestelijke dan wel lichamelijk schade worden gerekend die tijdens of direct na een ongeval of ongeluk zijn ontstaan. Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje, maar het kunnen ook ongevallen betreffen die zijn veroorzaakt door roekeloosheid of opzet.Learn More »

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is onderdeel van het omvangrijke privaatrecht. Wanneer uw organisatie een winstoogmerk heeft en het ook om een rechtspersoon gaat, valt u binnen deze vorm van recht. Verenigingen en stichtingen vallen niet onder dit recht. Onder dit onderwerp vallen problemen met uw zakenpartner, faillissement, insolventierecht en een aantal andere aspecten.Learn More »
null

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Binnen dit rechtsgebied worden de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst besproken. Onder andere de rechten en plichten van beide partijen worden binnen deze rechtsvorm van het Nederlands recht behandeld.Learn More »
null

Strafrecht

Binnen het strafrecht worden alle handelingen en gedragingen behandeld waaraan burgers zich in Nederland moeten houden. Wanneer iemand zich niet aan een van deze regels houdt, is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten die gepleegd kunnen worden, namelijk overtredingen en misdrijven.Learn More »
Personen- en Familierecht

Personen- en Familierecht

Binnen deze rechtstak worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis,voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.Learn More »
Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een redelijk nieuwe rechtsvorm in Nederland. Het stelt de kaders vast waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden wanneer zij een subsidie toekennen of een vergunning verlenen.Learn More »
0
+
Bezoekers
0
Jaar online
0
Artikelen

Laatste berichten


recht

De toegevoegde waarde van certificaten

Wie werkt in de advocatuur is over het algemeen als de beste op de hoogte rondom wetgeving en regels.... Read More

Jij wilt toch ook het geld waar je recht op hebt

Jij wilt toch ook het geld waar je recht op hebt?

Of je nu in de supermarkt bij de kassa staat, wat eet in een restaurant of een aannemer je... Read More

De juiste pen om mee te schrijven

De juiste pen om mee te schrijven

Hoewel steeds meer zaken gedigitaliseerd worden, blijft één ding altijd bestaan. Het opschrijven van notities en andere zaken gebeurt... Read More

Het leasen van een zakelijke auto

Het leasen van een zakelijke auto

Het is wel heel interessant om een auto te leasen voor zakelijk gebruik. Juist ook omdat je er dan... Read More

Een pen als persoonlijk cadeau

Een pen als persoonlijk cadeau

Het vinden van het juiste cadeau is een lastige zaak. Je hebt er allerlei mogelijkheden voor, maar tegelijkertijd is... Read More

Waarom een vertaalbureau zoveel beter is dan vertaal software

Waarom is een vertaalbureau nou zoveel beter dan vertaal software? Dit komt omdat software letterlijk vertaald, de opbouw van... Read More

Heeft u een vraag?

Neem contact op