Wat is EW-advocaten


EW-advocaten is een blog met allerlei verschillende tips en informatie op het gebied van recht. Hierbij kunt u denken aan arbeidsrecht, bestuursrecht, civiel recht, strafrecht, persoons & familierecht, vreemdelingenrecht, strafrecht etc.

Lees meer

Onze doelstellingen


Wij willen door deze website bezoekers informeren. Er gelden heel veel verschillende juridische regels waardoor het voor een burger lastig is om de juiste stappen te ondernemen bij een juridische zaak. Wij willen onze kennis op deze website delen zodat de bezoeker er slimmer door wordt.

Rechtsgebieden


Letselschade

Letselschade

Onder het begrip letselschade kunnen alle geestelijke dan wel lichamelijk schade worden gerekend die tijdens of direct na een ongeval of ongeluk zijn ontstaan. Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje, maar het kunnen ook ongevallen betreffen die zijn veroorzaakt door roekeloosheid of opzet.Learn More »

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is onderdeel van het omvangrijke privaatrecht. Wanneer uw organisatie een winstoogmerk heeft en het ook om een rechtspersoon gaat, valt u binnen deze vorm van recht. Verenigingen en stichtingen vallen niet onder dit recht. Onder dit onderwerp vallen problemen met uw zakenpartner, faillissement, insolventierecht en een aantal andere aspecten.Learn More »
null

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Binnen dit rechtsgebied worden de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst besproken. Onder andere de rechten en plichten van beide partijen worden binnen deze rechtsvorm van het Nederlands recht behandeld.Learn More »
null

Strafrecht

Binnen het strafrecht worden alle handelingen en gedragingen behandeld waaraan burgers zich in Nederland moeten houden. Wanneer iemand zich niet aan een van deze regels houdt, is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten die gepleegd kunnen worden, namelijk overtredingen en misdrijven.Learn More »
Personen- en Familierecht

Personen- en Familierecht

Binnen deze rechtstak worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis,voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.Learn More »
Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een redelijk nieuwe rechtsvorm in Nederland. Het stelt de kaders vast waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden wanneer zij een subsidie toekennen of een vergunning verlenen.Learn More »
0
+
Bezoekers
0
Jaar online
0
Artikelen

Laatste berichten


Rechten en plichten van een werknemer:werkgever bij burn-out

Rechten en plichten van een werknemer/werkgever bij burn-out

Bij een burn-out zijn er verschillende juridische zaken die nader bekeken dienen te worden. Voordat iemand de diagnose burn-out... Read More

Gefinancierde rechtshulp algemeen

Gefinancierde rechtshulp algemeen

Wat is gefinancierde rechtshulp? Gefinancierde rechtshulp is rechtsbijstand voor personen met een laag inkomen die een advocaat of andere rechtshulpverlener (bijvoorbeeld... Read More

personen- en familierecht

Personen- en Familierecht

Als een huwelijk eindigt of een relatie wordt verbroken, moeten er verschillende afspraken gemaakt worden en allerlei dingen geregeld.... Read More

beslissingen van de overheid

Beslissingen van de overheid

Wie of wat wordt beschouwd als overheid? Alle instanties die belast zijn met het openbaar gezag, zoals bijvoorbeeld de provincie,... Read More

Schadevergoeding

Schadevergoeding

Hier vindt u meer informatie over het recht op schadevergoeding bij contractuele en wettelijke aansprakelijkheid. Diverse vragen worden beantwoord,... Read More

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid bij schade. Als iemand buiten zijn schuld schade heeft geleden zal diegene die schade van... Read More

Heeft u een vraag?

Neem contact op